Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Εθελοντικές μετατάξεις λόγω Καλλικράτη: Εγκύκλιος

Εθελοντικές μετατάξεις λόγω Καλλικράτη: Εγκύκλιος

Νέες διευκρινίσεις για τις εθελοντικές μετατάξεις του προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών Περιφερειών δίνει με νέα εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, μετά την παρέλευση της 8/7/2010, δηλαδή έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου 3852/2010, οι υπάλληλοι που αιτήθηκαν τη μετάταξή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας βεβαίωση του προϊσταμένου των Διευθύνσεων που υπηρετούν, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ήταν τοποθετημένοι και ασκούσαν την 1/1/2010 αρμοδιότητες που απονέμονται στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010.


Στη συνέχεια και εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως τις 8/8/2010, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας, αφού εξετάσει εάν πράγματι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση με την οποία το ανωτέρω προσωπικό μετατάσσεται στην Περιφέρεια, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας.


Σημειώνεται ότι η απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας δημοσιεύεται άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά η ισχύς της αρχίζει από την 1/1/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To sxolio sas!!

Αναγνώστες

Ο Admin δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των post στο blog.