Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Vodafone - Μελέτη Carbon Connections

http://www.treehugger.com/mobile-phone-in-hand.jpg

Μια πρωτοποριακή μελέτη, την πρώτη του είδους της στην Ελλάδα, που συνδυάζει μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη προστασία του Περιβάλλοντος, μέσα από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, παρουσίασε σήμερα η Vodafone. Πρόκειται για τη μελέτη "Carbon Connections", που εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Accenture και ήδη εφαρμόζεται από τον όμιλο της Vodafone σε 25 χώρες της Ευρώπης και δείχνει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μέσα από την υλοποίηση 16 έξυπνων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας, το κόστος ενέργειας μπορεί να μειωθεί το 2020 κατά €1,4 δισ. ενώ παράλληλα να αποτραπεί η εκπομπή 6,4 Μt CO2e, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 4,5% των εκτιμώμενων εκπομπών της Ελλάδας. Οι 16 αυτές εφαρμογές που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας, χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: - Εξ αποστάσεως υλοποίηση με αντικατάσταση αγαθών, διαδικασιών ή μετακινήσεων, με "εικονικές" εναλλακτικές, όπως τη βιντεοδιάσκεψη ή το ηλεκτρονικό εμπόριο - Έξυπνο δίκτυο ενέργειας με βελτίωση της αποδοτικότητας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην ενεργό παρακολούθηση και τον περιορισμό της εξάρτησης από το κεντρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Έξυπνες μεταφορές με εποπτεία και παρακολούθηση των οχημάτων και των φορτίων τους, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών logistics, χάρη στην πληρέστερη αξιοποίηση των οχημάτων - Έξυπνες πόλεις με βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των παροχών των υπηρεσιών κοινής ωφελείας Στην παρουσίαση της μελέτης, η οποία έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τονίσθηκε ιδιαίτερα ο καθοριστικός ρόλος της Πολιτείας για την επίτευξη των στόχων και συγκεκριμένα απαιτείται: - Νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των δικτύων κινητής επικοινωνίας. - Μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα με στόχο της επιτάχυνση της υιοθέτησης των έξυπνων εφαρμογών από επιχειρήσεις και οικιακό τομέα. - Παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε έξυπνες τεχνολογίες. - Διευκόλυνση του σχηματισμού κοινοπραξιών.

© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To sxolio sas!!

Αναγνώστες

Ο Admin δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των post στο blog.