Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Μείωση του ελλείμματος κατά 5%

Μείωση του ελλείμματος κατά 5%

Η ταχύτερη δημοσιονομική προσαρμογή, επισήμανε ο διοικητής της ΤτΕ, είναι εφικτή εφόσον επιδιωχθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτερο βηματισμό ο περιορισμός της σπατάλης και η συγχώνευση ή και κατάργηση φορέων του δημόσιου τομέα που δεν προσφέρουν πραγματικό έργο.

Της Ελένης Κομίνη

Σε επιστράτευση όλων των δυνάμεων προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα περισσότερο και από 5% καλεί την κυβέρνηση ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γεώργιος Προβόπουλος, προκειμένου «να αντιστρέψουμε οριστικά τις δυσμενείς τάσεις και να εκπλήξουμε θετικά τις αγορές, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις μεγαλύτερες και από αυτές που έχουν προβλεφθεί», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Θα έχει μεγάλη σημασία για το γενικότερο οικονομικό κλίμα εάν η δημοσιονομική εξυγίανση στο σκέλος των δαπανών προχωρήσει ακόμη περισσότερο από ό,τι μέχρι στιγμής προγραμματίζεται, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το έλλειμμα του 2009 αναθεωρήθηκε στο 13,6% και μπορεί να αναθεωρηθεί περαιτέρω, τόνισε ο κ. Προβόπουλος.

Η προσαρμογή αυτή, επισήμανε ο διοικητής της ΤτΕ, είναι εφικτή εφόσον επιδιωχθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτερο βηματισμό, ο περιορισμός της σπατάλης και η συγχώνευση ή και κατάργηση φορέων του δημόσιου τομέα που δεν προσφέρουν πραγματικό έργο. Η μείωση των δαπανών είναι, άλλωστε, η αρμόζουσα επιλογή για την επίτευξη των φιλόδοξων δημοσιονομικών στόχων και για τα επόμενα δύο έτη, δεδομένου ότι ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση των φορολογικών συντελεστών θα είχε δυσμενέστατες συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα. Θα πετύχαινε, δηλαδή, αποτελέσματα αντίθετα από τα επιθυμητά: Συρρίκνωση αντί αύξησης των εσόδων.

Στην τελευταία έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική, τον Μάρτιο, είχε εκτιμηθεί ότι η μείωση του ΑΕΠ θα είναι εφέτος της τάξεως του 2%. Η πρόβλεψη αυτή υπό τις παρούσες συνθήκες υπόκειται σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, ενώ ισχυρές εμφανίζονται οι πιθανότητες για ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση, υπογράμμισε ο κ. Προβόπουλος.

Επιδείνωση
Σύμφωνα με τον διοικητή, η κρίση που διέρχεται σήμερα η ελληνική οικονομία αποτυπώνεται στη ραγδαία υποχώρηση των βασικών οικονομικών μεγεθών και στην επιδείνωση των προοπτικών, και ειδικότερα στον εκτροχιασμό του ελλείμματος στο 13,6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat και του δημοσίου χρέους στο 115,1%.

«Σύμφωνα με προβολές βάσει εύλογων παραδοχών, η άνοδος θα συνεχιστεί και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα τείνει να σταθεροποιηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα (130%) μόλις το 2014.

Εάν, μάλιστα, το χρέος του 2009 τελικά αναθεωρηθεί στο 120% ή στο 122% του ΑΕΠ -ενδεχόμενο που αναφέρει η Eurostat- θα πρέπει αυτή η προβολή να αναθεωρηθεί επί το δυσμενέστερον», παρατηρεί ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η κρίση ενισχύεται παράλληλα από τη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και από την πτώση της ανταγωνιστικότητας σε ποσοστό ανώτερο του 20% από το 2001 έως σήμερα, την ύφεση της οικονομίας κατά 2% πέρυσι και από την προοπτική περαιτέρω συρρίκνωσης φέτος, τη διάχυση των πιέσεων σε ανεργία και απασχόληση (η συνολική απασχόληση μειώθηκε κατά 1,1%, ο αριθμός των απασχολούμενων μισθωτών κατά 1,6% και το ποσοστό ανεργίας αναρριχήθηκε στο 9,5%).

Ο κ. Προβόπουλος αναφερόμενος, τέλος, στον μηχανισμό στήριξης σημείωσε πως «στόχος του είναι να διευκολύνει και να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση δομικών αλλαγών, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες και θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει η ύπαρξη του μηχανισμού να οδηγήσει σε εφησυχασμό και χαλάρωση των προσπαθειών. Το κύριο βάρος παραμένει στην πολιτεία, που έχει ακέραιη την ευθύνη να πείσει ότι η οικονομία έχει εισέλθει αμετάκλητα σε νέα τροχιά. Η συντεταγμένη και συνεπής εφαρμογή των όσων έχουν εξαγγελθεί θα συμβάλει στη σταδιακή βελτίωση του κλίματος».

Αναπόφευκτες πλέον οι συνενώσεις τραπεζών
Οι τράπεζες οφείλουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Συνεργασίες και συνενώσεις δυνάμεων για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα είναι αναπόφευκτες, τόνισε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος. Τα υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη, εξήγησε ο κ. Προβόπουλος, η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και η δημιουργία μεγαλύτερων και πιο εύρωστων σχημάτων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών στις πιθανές αναταράξεις και την ομαλή πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης.

«Θεωρώ ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα είναι αναπόφευκτη» είπε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επέδειξε ισχυρές αντοχές στην διάρκεια της διεθνούς κρίσης, γεγονός στο οποίο συνετέλεσε και η παροχή άφθονης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα με χαμηλό κόστος» σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ. Προϋπόθεση όμως, σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο, για να διατηρήσει ο τραπεζικός τομέας αυτή την ανθεκτικότητά του και στο μέλλον, ιδιαίτερα εν όψει της σταδιακής απόσυρσης των έκτακτων μέτρων παροχής ρευστότητας, είναι η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει τις λειτουργίες του, και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών στο μέλλον της οικονομίας. Ακόμη και τότε όμως, οι νέες συνθήκες που θα προκύψουν θα είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες στις οποίες λειτουργούσαν οι τράπεζες στο παρελθόν.

Η αξιοποίηση των μέχρι σήμερα διδαγμάτων της κρίσης θα οδηγήσει σε αναμόρφωση του εποπτικού πλαισίου, την οποία επεξεργάζεται η Επιτροπή της Βασιλείας. Οφείλουν, λοιπόν, οι ελληνικές τράπεζες, είπε ο κ. Προβόπουλος, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με διορατικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τις κυοφορούμενες αυτές αλλαγές.

Xρέος
Tο δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται και ο λόγος χρέους προς AEΠ θα τείνει να σταθεροποιηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα (130%) μόλις το 2014. «Aν μάλιστα το χρέος του 2009 τελικά αναθεωρηθεί στο 120% ή 122% του AEΠ, το μέγεθος αυτό θα αναθεωρηθεί επί το δυσμενέστερο».

Aνάπτυξη
H πρόβλεψη του Mαρτίου για συρρίκνωση του AEΠ φέτος κατά 2% «υπό τις παρούσες συνθήκες υπόκειται σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, ενώ ισχυρές εμφανίζονται οι πιθανότητες για ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση».


imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To sxolio sas!!

Αναγνώστες

Ο Admin δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των post στο blog.